Velkommen til kristensiden.com

Kristensiden.com er en kristen nettportal som vil gjerne være et verktøy til alle som er interessert i evangelisk kristen tro, denne siden ønsker å holde en bibeltro profil.

Enten du er en troende eller du bare er interessert i kristen tro.

Lenkesidene er under stadig utvikling og Kristensiden går ikke nødvendigvis god for alle nettstedene som det lenkes til.

Det er en lenkesamling om Israel( som og har generelle jødiske lenker) og en om Kurdistan da dette har allmenn interesse.

Lenker til IKKE evangeliske tros oppfatninger og livssyn finner du under en egen lenkesamling, det advares imot en god del av innholdet på disse nettsidene

Under seksjonen Kristentube ligger det en del YouTube videoer av oppbyggelig art prekener, musikk med mere.

På siden er en lenke samling til ulike politiske partier og interesse organisasjoner og en med blanda drops her finner en lenker som litt av hvert som kristensiden ikke går god for innholdet til.

Alle er hjertelig velkomne til å surfe rundt på alle de ulike lenkesamlingene på denne nettsiden.

Kristensiden har en relativt omfattende lenkesamling og tar gjerne imot tips på stovnerjohnsen@gmail.com

Samtlige bilder er hentet ifra ulike sider på internett

Nytt på siden er Spessielt anbefalte lenker som ligger nederst på forsiden

Den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, 
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse 
og det evige liv.
Amen.

Jesaja 53

Esaias 53 

(DNB1930)

53 Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem blev Herrens arm åpenbaret?

Han[a] skjøt op som en kvist for hans åsyn og som et rotskudd av tørr jord; han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunde ha vår lyst i ham.

Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og vel kjent med sykdom[b]; han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig, og våre piner har han båret; men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.

Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

Han blev mishandlet, enda han var elendig, og han oplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det; han oplot ikke sin munn.

Ved trengsel og ved dom blev han rykket bort; men hvem tenkte i hans tid at når han blev utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham?

De gav ham hans grav blandt ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn.

10 Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom; når hans sjel bar frem skyldofferet, skulde han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulde ha fremgang ved hans hånd.

11 Fordi hans sjel har hatt møie, skal han se detog mettes; derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.

12 Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og blev regnet blandt overtredere, han som dog bar manges synd, og han bad for overtrederne.

Troen alene

Rusomsorg

Jæren

Fevik

Løten

Svolvær

Bibelen på mange språk

Oppbyggelig og omfattende side

Engelsk språklig god og oppbyggelig side

Troen og Nåden

Troen består alltid i dette at mennesket mister all tro på seg selv og setter hele sitt håp til Herren alene, til Hans makt og trofasthet og bevarende nåde.

Carl Oluf Rosenius

Nordisk Bibelmuseum

Nordisk Bibelmuseum som ligger i Oslo sentrum er værd ett besøk

https://nobimu.no/

 

 

Kommentarer

16.01.2020 19:01

Zita Bednar

recontextualize

14.01.2020 16:50

Mr. Melyssa Terry

Devolved

03.01.2020 20:00

David Yundt I

Svalbard & Jan Mayen Islands

10.11.2019 13:16

Børre Angelstad-Grændsen

Hei! Sender dere ut nyhetsbrev?

21.02.2018 11:17

Grete Henriksen

Takk vil være medlem her✌😊

14.12.2017 22:58

Mar Johannes Ephrem

Kommer det et oppslag med den nikenske trosbekjennelse også?

04.11.2017 13:26

Fred Håberg

Flott samling informasjon! PYM har skiftet navn til Pinsemisjonen www.pinsemisjonen.no

04.11.2017 11:42

Jon Tore Lie

Jeg driver bibeltimer.com Kunne det vært en side for bibeltimer?

23.10.2017 23:44

Geir Øynes

Kan dere legge inn Bibelmisjonen Nytt Livs Lys? Hjemmesiden er følgende:
www.nyttlivslys.no