G Johnsens Blogg

25. nov, 2016

Vi har i løpet av de siste par årene lagt til 60-70 personer + tillhørige i menigheten, vi teller nå omlag 170 medlemmer med stort og smått. 

Dette er et stort takkevne for oss i Arken, og siden Arken Pinsemenighet ble dannet i 1998 har vi lagt vekt på bibeltro forkynnelse med egne og besøkende predikanter, samt at vi har faste sang og vitnemøter der alle i menigheten er med og vitner og synger for og om Jesus! Vi gir Gud æren for vi har opplevd at så mange har søkt frelse og blitt døpt og tillagt menigheten!

Vi tror på videre vekst som er basert på Guds Ord som fundament, og ber om at Guds Ord får virke i den enkelte, så sjelevinnernøden blir sterk iblant oss!

Hilser med disse ord:

Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene.

Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast» (Salme 119:160).

Broderhilsen

Lederrådet i Arken Pinsemenighet.Les mer: http://www.pinsemenighetenarken.com/nyheter/menigheten-i-vekst/

Dette er i sin helhet kopiert i fra Arken Pinsemenighet sin hjemme side

16. nov, 2016
www.fbb.nu

Ulla Hindbeck holder ett foredrag om feministteologien og dets bedrag

Klikk på lenken om for å lytte

14. nov, 2016

Då Rattamaa blev til frågad om människor blir saliga i andra kristna rörelser,svarade han : >> Såsom Gud är omtälig, så är hans verksamhetsområde också omtälig. Kristus ä dörren och den Helige Ande är dörvaktaren av det vet man, vem som är pånyfödd med smärta, att han kommer till fårahuset, det är, förenar sig med de kristna i kärlek, även om han på annat ställe än ibland oss fattat tron.<<Dette var hans klara svar i denne viktige fråga.

Kilde

Minnen i Från Lappmarkens kristendom, side 22
Biblioteca Laestadiana

1. okt, 2016

Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin litSalme 28: 7
Katie Taylor har alltid snakket åpent om rollen som Gud i sitt liv. Hennes sterke kristne tro spiller en sentral rolle i alle aspekter av livet hennes inkludert hennes boksing. Før du går inn i ringen Katie tar alltid inspirasjon ved å lese en rekke Salme er at hun finner er spesielt relevant for henne sport og hennes liv.

Etter hennes anfall Katie takker Gud for det talentet hun har fått, og for å se over både henne og hennes opponent.Katie sterke tro ble avsagt til henne av hennes mor, Bridget og Katie og hennes familie regelmessig delta kirken i Dublin.

Her er noen av Katies annen favoritt Salmene:

33 Den Gud som omgjorder mig med kraft og gjør min vei fri for støt, 34 som gir mig føtter likesom hindene og stiller mig på mine høider, 35 som oplærer mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen.- Salme 18 33,35
 
Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig.. - Salme 73:26

Bibelversene er ifra 1930 oversettelsen resten er oversatt via google translate og klippet i fra denne nettsiden : http://katietaylor.ie/faith/

Katie Taylor har OL gull og flere gull medaljer i VM og EM

 

30. sep, 2016

Hva er Guds kjærlighet?

 

Bibelen påstår at Gud er kjærlighet. Hva vil det si?

I romanen Suttree, satt til begynnelsen av det tjuende århundre i de amerikanske sørstatene, legger forfatteren Cormac McCarthy disse ordene i munnen på en av karakterene: «Jeg er ikke vantro… Jeg har alltid trodd at det var en Gud… Jeg har bare aldri likt ham.»

Aldri likt ham? For de som kjenner Gud og har opplevd realiteten av hans eksistens og hans kjærlighet, er det vanskelig å sympatisere med noe slikt. På den annen side er Gud så stor, så sterk og så kompleks at overflatiske, syndige, falne skapninger som oss blir lett lurt selv av de mest opplagte ting. Det er tross alt ikke mer enn 500 år siden de fleste mennesker først forstod at jorden beveget seg rundt solen, og ikke omvendt!

Likevel, hvis folk ville åpne sine hjerter og sinn, ville de selv oppdage at Guds kjærlighet er virkelig. Selv om skaperverket vitner om Guds kjærlighet, lever vi i en syndig verden og budskapet naturen sender oss er ofte forvrengt. Derfor, uansett hvilke andre bevis vi finner på hans kjærlighet, eller hvordan vi selv har opplevd den, så vil Jesu død på korset alltid være den største åpenbaringen av hans kjærlighet noensinne. En av de mest kjente tekstene i Bibelen sier at «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne» (Johannes 3:16). Dette beviser at hans kjærlighet er så stor at uansett hvilke omstendigheter vi lever i, vil den gi oss håp og trøst.

Sakens natur
Naturen selv gir oss sterke bevis, ikke bare på at Gud finnes, men på hans kjærlighet. Den gamle vismannen Job skrev: «Spør bare dyrene, og de skal lære deg, spør fuglene under himmelen, og de skal opplyse deg. Snakk med jorden, og den skal lære deg, fiskene i havet skal fortelle. Hvem av disse har ikke forstått at Herrens hånd har laget dette? Han har hver levende skapning i sin hånd, og ånden til hvert menneske» (Job 12:7-10).

I tillegg til det vakre og majestetiske i det skapte, avdekker moderne vitenskap hele tiden nye grader av kompleksitet i stadig enklere livsformer - en kompleksitet som Job selv aldri kunne forestille seg. Hvis mennesker i bronsealderen kunne beundre Guds håndverk i naturen, selv med sine begrensede vitenskapelige ressurser, hvor mye mer burde ikke vi som lever i informasjonsalderen gjøre det?

Men som sagt er det ikke bare fred og velstand i naturen. Det er hungersnød, flom og jordskjelv. Barn blir født med sykdommer, og nye virustyper oppstår som har en destruktiv innflytelse på immunsystemet vårt og som er resistente overfor de sterkeste legemidler.

Hvordan kan dette skje hvis Gud er kjærlighet? Som Jesus sa i en annen (men absolutt relatert) sammenheng, «Det har en fiende gjort» (Matteus 13:28). Vår verden befinner seg midt i en altfavnende konflikt mellom Kristus og Satan; mellom godt og ondt. Og, som i alle krigssoner, har også vår planet opplevde dens ødeleggende effekt. Selv om det fortsatt er mye i naturen som vitner om Skaperens kjærlighet, har skaden skjedd, og derfor kan ikke naturen rundt oss gi oss noen fullgod beskrivelse av Guds kjærlighet.

Det kan bare korset klare.

Den korsfestede Gud
En skeptiker sa en gang til en kristen, «Fortell meg med én setning hva du tror på.» Den kristne svarte: «Jeg tror at den som skapte hele kosmos, alle stjernene, alle galaksene og til og med det rommet som inneholder dem, og alt på dem – jeg tror at denne samme Skaperen påtok seg menneskekjøtt og som menneske tok han på seg den straffen for synd og ondskap som skulle ha falt på hver av oss.» Eller som apostelen Paulus uttrykte det: «La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset» (Filipperne 2:5-8).

Men dersom det vanlige ateistiske synet på skapelsen er sant derimot, da er det universet hvor vi befinner oss er en kald, uvennlig plass, og de samme kalde, uvennlige kreftene som skapte oss ved en tilfeldighet vil ødelegge oss ved tilfeldighet også. I henhold til Bibelen, og slik Paulus beskriver det, er universet et vennlig, kjærlig sted fordi det ble skapt og opprettholdes av en vennlig og kjærlig Gud som elsker oss så høyt at han frivillig fornedret seg selv, og «kom under forbannelse for vår skyld» (Galaterne 3:13). Gud, i personen Jesus Kristus, bar selv straffen for vår synd og vår ondskap. I stedet for å straffe oss for våre synder, straffet han seg selv. Gud elsket oss slik at i stedet for å overlate oss til skjebnen og den visse død på grunn av våre synder, led han selv den døden for oss.

«Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine» (Johannes 15:13 ), og det var nøyaktig det Jesus gjorde. Og ikke nok med det... Apostelen Paulus sa: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere» (Romerne 5:8). Med andre ord døde Kristus også for de som var hans fiender, ikke bare for sine venner.

Det er kjærlighet.

Advarsel: kjærlighet
Gud elsker oss virkelig. Gjennom hele Bibelen, både i det Gamle- og det Nye Testamente, snakker han kjærlig om sitt folk. Det sterkeste uttrykket for den kjærligheten er ikke kun at Jesus kom til vår Jord, men spesielt at han gikk i døden for oss.

Et budskap om kjærlighet kan også komme som en advarsel, for eksempel når noen som elsker deg advarer deg om en forestående fare. I et slikt tilfelle, hvis faren er reell, ville det ikke være kjærlig å fortie advarselen.

Derfor finner vi i et endetidsbudskap i Åpenbaringsboken som begynner med «evig evangelium» (Åpenbaringen 14:6), den fantastiske nyheten om Jesus som døde på korset for våre synder. Deretter får vi et kall til å «tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!» (vers 7), i kontrast til de som tilber «dyret og bildet av det» (vers 9).

Dette betyr at idet den altfavnende konflikten mellom Kristus og Satan når sitt klimaks i endetiden, kaller Gud alle mennesker til trofasthet og lydighet mot seg, og dermed å unngå den forferdelige skjebnen som venter dem som stiller på lag med de krefter som kun vil skade dem.

Gjennom hele verdenshistorien har Gud kalt mennesker til å kaste seg i hans kjærlige armer og slik motta den sikkerhet og beskyttelse som en kjærlig far tilbyr sine svake og skjelvende barn.

Å kjenne Gud – eller bare få et lite glimt av hans sanne karakter – er å forstå noe av hans kjærlighet. Hvordan fortoner Guds kjærlighet seg? Vel, den strakk en hånd til denne stakkarslige, døende planeten i en grep så sterk at den utholdt korsets pinsler for å gi oss den muligheten vi ikke fortjener, og som de fleste av oss ikke engang bryr oss om: evig liv i Kristus Jesus.

Slik er hans kjærlighet.

Klippet ifra http://www.adventist.no/Adventist/Hjem/Artikler/2014/Mars-2014/Hva-er-Guds-kjaerlighet#.V-43VPCLRdg