G Johnsens Blogg

19. feb, 2022

Mer lys over skriften

Enkelte pastorer og predikanter sier att vi har mer og mer lys over skriften

Det utsagnet ser merkelig ut og er i det store og hele usant

På hvliken måte har kristne idag mer lys over skriften enn det predikantene, pastorene og prestene som nevnt under her hadde

Jan Hus (1372-1415), Martin Luther (1483-1546), Menno Simons (1496-1561), Jacobus Arminius (1560-1601), John Bunyan (1628-1688), John Wesley (1703-1791), Hans Nielsen Hauge (1771-1824), Carl Olof Rosenius (1816-1868), Carl Paul Caspari (1814-1892),Erik Andersen Nordquelle (1858-1938), Thomas Ball Barratt (1862-1940), Emanuel Minos (1925-2014)

Ok ok det er sikkert en del en del disse tok sikkert feil på noen punkter og enkelte var kanskje loviske

Men i en tid med lite bibelkunnskap, nesten ikke vekkelse, hvor liberalteologien har tatt over nesten helt den norske kirke og som har snektet seg inn inn i mange frikirkelige sammenhenger

Men i dag på og nå anno 2020 har vi lissom mer lys over skriften en noen sinne

For noe tull

Skal vi få vekkelse igjen i vårt land så må vi gå i bønn , bibellesning og bekjennelse

Vi må tilbake til en hel bibel 2 Tim 3.16-3.17.
Tro på Jesus alene som frelser Johannes 3,16
Att vi er rettferdige ved tro alene Romerne 3,19-31

Dette begynner med meg og deg

Guds fred

Geir Johns

25. mar, 2018

Å komme inn i en kristen forsamling som nyomvendt kan være ett kutursjokk. Det var det ihverfall for mitt vedkommende.

Endel av de barrirene som en forsøkte seg på bryte ned med lett forskynnelse, virket imot sim hensikt ; jeg var åndelig tørst og ville ha god og en bibelsk forkynnelse med tyngde. Jeg elsket kanaan språket før jeg visste hva det var og ble veldig overrasket når kristne snakket nedsettende om det. I den førte menigheten jeg gikk var det også en sterkt fokus på at alt skulle være hipt og kult, det skulle være den kuleste lovsangen, feteste innredningen, morsomme poenger i fra pastor på talestolen, hi five osv... for mitt vedkommende virket det bare tåpelig...

Jeg forlot denne menigheten til mer tradisjonelle sammenmhenger, hvor menneskene virket mer naturlige og ærlige etter en stund. Bare ett tips til de som har ett hjerte for nyfrelste, alle av oss er ikke like, og mange av oss har ikke behov for lysshow og en pastor som skal være komiker samtidig. Lysshow finnes det i verden på utesteder og konserter og komikk finnes det rikelig av der ute... Kristne brødre og søstre vær geniune, snille, tydlige, bibelske og ærlige med nyomvendte..da beholder du de i ditt kristne felleskap.

GUDS FRED MVH Geir Johnsen

25. nov, 2016

Vi har i løpet av de siste par årene lagt til 60-70 personer + tillhørige i menigheten, vi teller nå omlag 170 medlemmer med stort og smått. 

Dette er et stort takkevne for oss i Arken, og siden Arken Pinsemenighet ble dannet i 1998 har vi lagt vekt på bibeltro forkynnelse med egne og besøkende predikanter, samt at vi har faste sang og vitnemøter der alle i menigheten er med og vitner og synger for og om Jesus! Vi gir Gud æren for vi har opplevd at så mange har søkt frelse og blitt døpt og tillagt menigheten!

Vi tror på videre vekst som er basert på Guds Ord som fundament, og ber om at Guds Ord får virke i den enkelte, så sjelevinnernøden blir sterk iblant oss!

Hilser med disse ord:

Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene.

Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast» (Salme 119:160).

Broderhilsen

Lederrådet i Arken Pinsemenighet.Les mer: http://www.pinsemenighetenarken.com/nyheter/menigheten-i-vekst/

Dette er i sin helhet kopiert i fra Arken Pinsemenighet sin hjemme side

16. nov, 2016
www.fbb.nu

Ulla Hindbeck holder ett foredrag om feministteologien og dets bedrag

Klikk på lenken om for å lytte

14. nov, 2016

Då Rattamaa blev til frågad om människor blir saliga i andra kristna rörelser,svarade han : >> Såsom Gud är omtälig, så är hans verksamhetsområde också omtälig. Kristus ä dörren och den Helige Ande är dörvaktaren av det vet man, vem som är pånyfödd med smärta, att han kommer till fårahuset, det är, förenar sig med de kristna i kärlek, även om han på annat ställe än ibland oss fattat tron.<<Dette var hans klara svar i denne viktige fråga.

Kilde

Minnen i Från Lappmarkens kristendom, side 22
Biblioteca Laestadiana