18. mai, 2016

Bibeltroskap og kvinnepastor ?

Da jeg ble kristen for cirka 15 år siden tenkte jeg av hvis Gud kan frelse en synder som meg,

ja da må hele Bibelen være sann. 2 Tim 3.16

At Den norske Kirke som i stor grad er preget av liberalteologi og praksis, har kvinnelige prester er ikke overraskende.

Ingrid Bjerkås ble prest i DnK i 1961

Men at så mange ulike frikirker og misjonsorganisasjoner praktiserer denne ubibelske prakisen det skjønner jeg simpelthen ikke ?

De ortodokse kirker og den romersk katolske kirke er mer i samsvar med Bibelen i denne sammenheng.

Jesus utnevnte kun menn som apostler.

Matteus kap 10, 1-4

10Og han kalte sine tolv disipler til sig og gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet.  2 Men dette er de tolv apostlers navn: Først Simon, som kalles Peter, og Andreas, hans bror; Jakob, Sebedeus' sønn, og Johannes, hans bror;  3 Filip og Bartolomeus; Tomas og Matteus, tolderen; Jakob, Alfeus' sønn, og Lebbeus med tilnavnet Taddeus; 4 Simon Kananeus og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Paulus sa en god del om dette temaet

1 Timoteus 3,2

 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,  

Titus 1,5-9

5 Derfor lot jeg dig bli efter på Kreta at du skulde sette det i rette skikk som ennu stod tilbake, og innsette eldste i hver by, således som jeg foreskrev dig,  6 om nogen er ulastelig, én kvinnes mann, og har troende barn som ikke har ondt ord på sig for ryggesløshet eller er gjenstridige.  7 For en tilsynsmann skal være ulastelig som en Guds husholder, ikke selvgod, ikke vredladen, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten efter ussel vinning, 8 men gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende,  9 en som holder fast ved det troverdige ord efter læren, forat han kan være i stand til både å formane ved den sunde lære og å tale til rette dem som sier imot.

Kan jo nevne Ulla Hindbeck som gikk av som prest i den svenske kirke etter ett møte med Jesus

En kan høre hennes uvanlige vitnesbyrd på denne lenken

http://www.elmbv.se/index.php?option=com_content&view=article&id=291%3Alyssna-pa-ulla-hindbeck&catid=55%3Aadministration&Itemid=55

Guds Fred

MVH

Geir Johnsen