4. aug, 2016

Fra en religiøs kult til kristendom

På midten av 1990-tallet, Worldwide Church of God, som begynte som en religiøs sekt grunnlagt av Herbert W. Armstrong , gjennomgikk en massiv omveltning. Ved stor personlig kostnad, ledelse av WCG kollektivt avkall de kjetterske læresetninger Armstrong , og omfavnet bibelsk, evangelisk kristendom.
 
In the mid-1990s, the Worldwide Church of God, which began as a religious cult founded by Herbert W. Armstrong, underwent a massive upheaval. At great personal cost, the leadership of the WCG collectively renounced the heretical teachings of Armstrong, and embraced biblical, evangelical Christianity.
 
https://www.youtube.com/watch?v=kb76qyaC824