15. sep, 2016

Fundamentalisme VS Fundamentalisme

Fundamentalisme VS Fundamentalisme

Ser at mange forsøker å likestille kristen fundamentalisme med muslimsk fundamentalisme !

Ser ar mange forsøker å likestille kristen fundamentalisme med muslimsk fundamentalisme ! Men jeg har aldri sett og hørt om noen Bibeltro kristne som ønsker å fjerne demokratiet slik folk i fra islamnet og profetens ummah ønsker.

Jeg har selv gått ett halvt år på bibelskole i regi av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Jeg gikk i pinsemenigheten Jesus Church i litt over tre år og gikk noen år på ett bedehus som drives i fellesskap av Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet. Jeg har venner som har læstadiansk,luthersk,pinsevenn,baptistisk bakgrunn osv

Jeg har hatt personlige samtaler prester,pastorer og t.o.m en biskop ifra konservativt hold.

Flertallet av de kristne jeg har møtt ønsker seg faktisk en liberal innvandringspolitikk og i fra folk med muslimsk bakgrunn vil anslå tallet til 70 %. Jeg hører her til unntaket som ønsker å begrense muslimsk innvandring til Norge.

Videre har jeg ikke møtt en eneste kristen IRL som ønsker å avskaffe demokratiet og det store flertallet av kristne jeg har møtt er imot dødsstraff.

Er så alt vel i bedehus  og i pinseland, nei på ingen måte ! 
En finner personsstridigheter,maktmennesker og overgrep.
Noen forsamlinger og samfunn har og sterke sekteriske trekk og en usunn lederstruktur.

Dette blir dog tatt opp i kristen uke og dagspresse som avisen Dagen, Vårt Land og Korsets seier, samt at ledelsen i 2 forsamlinger nu er kaldt inn på bordet hos pinsebevegelsens lederåd

Så hvordan kristne med ett konservativt bibelsyn (fundamentalister) Blir satt i samme bås som Islamnet og PU er en gåte for meg.

Har brukt og bruker denne tradisjonelle definisjonen på kristen fundamentalisme

Fundamentalism is built on five tenets of the Christian faith, although there is much more to the movement than adherence to these tenets:

1) The Bible is literally true. Associated with this tenet is the belief that the Bible is inerrant, that is, without error and free from all contradictions.

2) The virgin birth and deity of Christ. Fundamentalists believe that Jesus was born of the virgin Mary and conceived by the Holy Spirit and that He was and is the Son of God, fully human and fully divine.

3) The substitutionary atonement of Jesus Christ on the cross. Fundamentalism teaches that salvation is obtained only through God’s grace and human faith in Christ’s crucifixion for the sins of mankind.

4) The bodily resurrection of Jesus. On the third day after His crucifixion, Jesus rose from the grave and now sits at the right hand of God the Father.

5) The authenticity of Jesus’ miracles as recorded in Scripture and the literal, pre-millennial second coming of Christ to earth.

Hentet i fra

http://www.gotquestions.org/fundamentalism.html