24. sep, 2016

Størst av alt er kjærligheten?

Størst av alt er kjærligheten?

Jeg googlet uttrykket «størst av alt er kjærligheten». De fleste treffene tar meg til Bibelen, direkte eller indirekte.

 

Kjærligheten som beskrives i 1. Korinterbrev kapittel 13, er ikke en beskrivelse av menneskelig kjærlighet. Heller ikke er det en ny lov som angir hva vi må leve opp til. Det er først og fremst en beskrivelse av Guds kjærlighet og hva Han lever opp til.

Det var denne kjærligheten Gud ville gi oss ved at Han sendte sin sønn Jesus Kristus til å dø for være synder. Det er vår tendens til å knote det til i livene våre, som en god pastorkollega beskrev syndene. Vi knoter livene våre til, og vi trenger så inderlig Guds kjærlighet, nåde og tilgivelse. Vi trenger Guds kjærlighet i våre liv.

Den kjærligheten er tålmodig, velvillig, misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig, krenker ikke, søker ikke sitt eget, ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onde, gleder seg ikke over urett, har sin glede i sannheten. Det er den kjærligheten som utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Og det beste av alt; Guds kjærlighet tar aldri slutt.

Grunnen til at jeg googlet uttrykket er at det er et uttrykk som brukes flittig i andakter, i daglig tale og ikke minst i forhold til det forestående kirkevalget. Men dette uttrykket er ikke et sitat fra Bibelen. Det er inspirert derifra, men Bibelens ordlyd er en annen og mer nyansert:

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størstblant dem er kjærligheten» (vers 13).

Jeg sitter med en sterk opplevelse av at mennesker i vår verden opphøyer og gjør kjærligheten til en gud og tilber kjærligheten i seg selv. En kjærlighet definert av mennesker og løsrevet fra Guds ord vil aldri kunne møte menneskers dypeste behov. Da vil kjærligheten ikke åpenbare og forklare Gud, men snarere stå i fare for å skygge for Ham som er troens opphavsmann og fullender.

Gud er kjærlighetens opphav. Han sønn Jesus Kristus er kjærlighetens uttrykk, og Den hellige Ånd er den som levendegjør Guds kjærlighet i oss. Bibelen kaller oss ikke til å elske kjærligheten, men til å gi oss selv i Guds armer så Han kan gi oss og fylle oss med sin kjærlighet.

Kjærligheten er stor, men størst av alt er Gud!

 

Øyvind Haraldseid
Generalsekretær

OHaraldseid@misjonsforbundet.no

Kopiert i fra http://misjonsforbundet.no/2015/9/storst-av-alt-er-kjerligheten