14. nov, 2016

Juhani Rattamaa Svarer

Då Rattamaa blev til frågad om människor blir saliga i andra kristna rörelser,svarade han : >> Såsom Gud är omtälig, så är hans verksamhetsområde också omtälig. Kristus ä dörren och den Helige Ande är dörvaktaren av det vet man, vem som är pånyfödd med smärta, att han kommer till fårahuset, det är, förenar sig med de kristna i kärlek, även om han på annat ställe än ibland oss fattat tron.<<Dette var hans klara svar i denne viktige fråga.

Kilde

Minnen i Från Lappmarkens kristendom, side 22
Biblioteca Laestadiana