19. feb, 2022

Lys over skriften

Mer lys over skriften

Enkelte pastorer og predikanter sier att vi har mer og mer lys over skriften

Det utsagnet ser merkelig ut og er i det store og hele usant

På hvliken måte har kristne idag mer lys over skriften enn det predikantene, pastorene og prestene som nevnt under her hadde

Jan Hus (1372-1415), Martin Luther (1483-1546), Menno Simons (1496-1561), Jacobus Arminius (1560-1601), John Bunyan (1628-1688), John Wesley (1703-1791), Hans Nielsen Hauge (1771-1824), Carl Olof Rosenius (1816-1868), Carl Paul Caspari (1814-1892),Erik Andersen Nordquelle (1858-1938), Thomas Ball Barratt (1862-1940), Emanuel Minos (1925-2014)

Ok ok det er sikkert en del en del disse tok sikkert feil på noen punkter og enkelte var kanskje loviske

Men i en tid med lite bibelkunnskap, nesten ikke vekkelse, hvor liberalteologien har tatt over nesten helt den norske kirke og som har snektet seg inn inn i mange frikirkelige sammenhenger

Men i dag på og nå anno 2020 har vi lissom mer lys over skriften en noen sinne

For noe tull

Skal vi få vekkelse igjen i vårt land så må vi gå i bønn , bibellesning og bekjennelse

Vi må tilbake til en hel bibel 2 Tim 3.16-3.17.
Tro på Jesus alene som frelser Johannes 3,16
Att vi er rettferdige ved tro alene Romerne 3,19-31

Dette begynner med meg og deg

Guds fred

Geir Johns