Maria

Maria

Maria er Jesu mor. Ifølge Det nye testamentet er hun en ung jente fra Nasaret som er forlovet med tømreren Josef. Livet hennes blir totalt forandret da hun får besøk av erkeengelen Gabriel.

Både Lukasevangeliet (Luk 1,26-38) og Matteusevangeliet (Matt 1,20-22) forteller om henne og om Jesu fødsel. Det begynner med at en engel, Gabriel, kommer til henne og forteller at hun er spesielt utvalgt: Hun skal bli gravid og føde en sønn som skal få navnet Jesus. Han vil få stor makt og innflytelse for han er Guds sønn. 

Maria forstår ikke så mye av det. Hun er bare forlovet og har aldri vært sammen med noen mann, men Gabriel forteller at Guds ånd skal komme over henne. På den måten skal hun bli gravid. Gabriel forteller også at det er et ganske spesielt barn hun skal føde. Det er et hellig barn som er Guds sønn. 

Da Maria hørte det, svarte hun: «Jeg er en Herrens tjenerinne. La det skje med meg etter ditt ord». Senere priste hun Gud fordi han velger ut de svake og små og fordi han vil frelse sitt folk (Luk 1,46-56). 

I kirken feirer vi denne begivenheten på Maria Budskapsdag. Det betyr den dagen da Maria får bud, eller beskjed, om at hun skal føde Guds sønn. Denne søndagen er ca. ni måneder før jul. 

Da Maria ble gravid overveide Josef å forlate henne, fordi han trodde at hun hadde vært utro mot ham. Men i en drøm fikk han vite hvordan hun var blitt gravid. Det barnet hun venter skal frelse sitt folk fra deres synder (Matt 1,20-22). 

Fødselen i Betlehem
Maria føder sin sønn, Jesus, i en stall i Betlehem. At det er i Betlehem, som ligger langt fra Nasaret, kommer av at Maria og Josef, sammen med befolkningen i hele landet skal telles. De skal skrives på en liste, slik at keiseren i Roma kan se hvor mange mennesker han har under seg, og ikke minst hvor mye skatt han kan innkreve. Josef stammer fra samme slekt som kong David. Denne slekten kommer fra Betlehem, og derfor må han og Maria reise dit for å bli innskrevet i manntallet. 

Maria må føde Jesus i en stall og legge den nyfødte gutten i en krybbe. Det var ikke plass til dem noe annet sted. Men gjetere fra markene rundt byen kom og tilba barnet. Noen engler hadde vist seg for dem og fortalt dem at det nyfødte Jesus-barnet var en frelser. 

Senere kom også noen vise menn, eller stjernetydere, for å tilbe ham. De hadde sett stjernen hans på himmelen. Det var en stor stjerne, og de mente at det måtte være en konge som var født. Maria gledet seg over alt det hun hørte bli sagt om barnet. Men Lukasevangeliet forteller også at hun gjemte ordene i hjertet sitt og tenkte nøye over dem. 

Bryllupet i Kana
Joh 2,1-12 hører vi at Maria er til stede ved et bryllup i byen Kana i Galilea. Hun var der sammen med Jesus som nå var blitt voksen. De slipper opp for vin og Maria forteller det til Jesus. Hun sier også til tjenerne at de skal gjøre alt det Jesus ber dem om å gjøre. Det er ved denne anledningen at Jesus gjør vann om til vin. Men Jesus setter også moren sin på plass med ordene: «Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet». 

Vi hører ellers ikke mye om Maria etter at Jesus er blitt voksen. Matt 2,22-29Luk 8,19-21 og Mark 3,31-35 forteller om at hun sammen med Jesu søsken oppsøker ham for å snakke med ham. Dette besøket bruker Jesus til å gjøre klart for dem at hans familie er de som gjør Guds vilje. Det gjelder altså ikke bare hans biologiske familie. 

Joh 19,25-27 blir det fortalt at da Jesus hang på korset, sier han til en av disiplene sine at fra nå av skal han være Marias sønn, og hun skal være hans mor. Det var den disippelen som i Johannesevangeliet blir omtalt som «den disippelen som Jesus hadde kjær». 

Jomfru
Det er viktig for evangeliene å få fram at Maria er jomfru. Hun har ikke vært til sengs med noen mann. Det er med andre ord et under at hun er blitt gravid. Et under som har sin grunn i at Den hellige ånds kraft er kommet over henne. 

Når det er så viktig, kommer det av at Bibelen forteller at Jesus er både menneske og Gud. Han har en jordisk kvinne til mor, men han har Gud til far. Det ønsker evangeliene ikke på noen måte å så tvil om. Derfor er det også så viktig å understreke at det er Den hellige ånds gjerning at Maria er blitt gravid. 

Den hellige madonna og «den som føder Gud»
Maria er veldig viktig for den katolske kirke. Man ber til henne som en hellig madonna og himmeldronning. I den ortodokse kirke er hun «den som føder Gud», og hun har også der en veldig viktig plass. 

 

I den lutherske kirke er ikke Maria en viktig selvstendig skikkelse. Man ser på henne som et slags forbilde, fordi hun godtar Guds vilje øyeblikkelig og uforbeholdent, til tross for at engelens budskap om hennes liv og skjebne er krevende og vanskelig å forstå.

Koiert ifra bibel.no