David

David

Kong David er på mange måter idealet i Bibelen, både som konge og som menneske. Historien om ham er da også en av Det gamle testamentets lengste og mest begivenhetsrike. Han er gjetergutten som etter mange dramatiske hendelser blir idealkongen.

Bakgrunnen for historien om David er at Israels folk lenge hadde ønsket seg en konge. Det var fordi de gjerne ville likne de andre folkeslagene. De fikk Saul som ble salvet til konge av profeten Samuel. Men Saul var i lengden ikke verdig til å være konge. Gud sendte da profeten Samuel til Isais hus i byen Betlehem, for at han blant hans sønner skulle finne den neste kongen i Israel. 

David blir salvet
Ingen av de eldste sønnene til Isai viste seg å være den rette. Det var til gjengjeld hans yngste sønn, David, som var gjetergutt og som ingen i første omgang hadde tenkt på å innkalle. Men han ble hentet fra marken og Samuel salvet ham. 

Men Saul var fremdeles konge. Han ble plaget av onde ånder som det står i Bibelen. Han var med andre ord syk, men hans lidelser ble lettere når David kom og spilte citar for ham. Saul ble glad i David. Han gjorde ham til hærfører og ga ham til og med sin datter til kone. Men det gikk David alt for godt. Derfor ble Saul misunnelig og ville slå ham i hjel. David flyktet og bodde ute i ørkenen som en slags røverkonge. Han måtte til og med gå i tjeneste hos Israels fiender for å klare seg. 

Da Saul døde, Bibelen forteller uttrykkelig at David ikke hadde noe med det å gjøre, kunne David endelig vende tilbake og gjøre krav på tronen. Som konge var han Guds spesielt utvalgte og salvede. Han var en stor kriger som erobret mye land og gjorde Israel til et stort og mektig rike.

Batseba og Urias
Men til og med David klarte ikke å holde seg på god fot med Herren. Han så en vakker kvinne bade, Batseba, og han ble forelsket i henne. Da han hadde gjort henne gravid sørget han for at mannen hennes, soldaten Urias, fikk en plassering på fronten som garantert ville bety at han ble drept. Det er fra denne historien vi har uttrykket «uriaspost». 

Derfor endte historien om David med at Gud tillot at hans familie gikk i oppløsning ved sykdom, død og intern konflikt.

David og Jesus
Det er en svært tett forbindelse mellom Det gamle og Det nye testamentet når det gjelder David. Det kommer av profeten Jesajas profetier om at «det skal skyte en kvist av Isais stubb». (Jes 11) Det vil si at Jesaja forutsa at det fra Davids slekt skulle komme en frelserskikkelse som skulle gjenreise Guds folk. 

Det er på den måten en rekke paralleller mellom David og Jesus. David er fra Betlehem, og derfor blir det fortalt at Jesus ble født i Betlehem. Jesus ble kalt for Davids sønn, og evangeliene forteller at mange forventet at han skulle bli en ny stor konge, akkurat som kong David. Han skulle jage den romerske okkupasjonsmakten ut fra Jerusalem og Israel og gjøre landet stort og mektig igjen. Dessuten var David gjeter før han ble konge. Jesus sier i Joh 10,11 om seg selv at han er «Den gode gjeteren». 

Det kan virke merkelig at en mann som ikke gjorde Guds vilje, og som Gud til og med straffet ved å la hans familie gå i oppløsning, skulle være det idealet som til og med ble oppfattet som en slags forløper for Jesus. Men det er to ting som gir David en spesiell rolle i Det gamle testamentet og i hele Bibelen: For det første er han selve innbegrepet på forholdet mellom Gud og mennesker. David var nemlig ikke den eneste som begikk feiltrinn av de som Gud hadde utvalgt seg, og som det fikk konsekvenser for. Moses fikk for eksempel ikke selv lov til å komme inn i Kanaans land selv om han hadde ført israelittene fra Egypt og gjennom ørkenen for å nå landet. 

Tiltro til Gud
Det henger sammen med at i fortellingene i Det gamle testamentet er de bare mennesker, både David og Moses og alle de andre som Gud utvelger seg. De levde under de samme betingelsene som menneskene hadde levd under helt siden Adam og Eva ble kastet ut av Paradis. Det som gjorde David til noe spesielt var altså ikke at han var spesielt god, klok eller from, men at han fortsatte å stole på Gud. 

I tillegg til det forteller Det gamle testamentet at David gjorde Israel til et stort og mektig rike. Han var derfor nært knyttet til tanken om Israel som Guds utvalgte folk. Tanken om ham er i Bibelen også på den måten knyttet til et framtidshåp. Slik blir det i hvert fall ofte tolket.

Mange av salmene i Salmenes bok er tillagt David. Derfor kaller man dem også for Davidssalmer. En av de mest kjente er Salme 23, «Herren er min hyrde». Her blir det på en spesiell måte uttrykt en veldig sterk tillit til Gud. Tross alle Davids feiltrinn er det likevel det bildet vi finner av ham i Bibelen, et menneske som stolte på Gud.

Kopiert i fra bibel.no