Velkommen til kristensiden.com

Kristensiden.com er en kristen nettportal som vil gjerne være et verktøy til alle som er interessert i evangelisk kristen tro, denne siden ønsker å holde en bibeltro profil.

Enten du er en troende eller du bare er interessert i kristen tro.

Lenkesidene er under stadig utvikling og Kristensiden går ikke nødvendigvis god for alle nettstedene som det lenkes til.

Det er en lenkesamling om Israel( som og har generelle jødiske lenker) og en om Kurdistan da dette har allmenn interesse.

Lenker til IKKE evangeliske tros oppfatninger og livssyn finner du under en egen lenkesamling, det advares imot en god del av innholdet på disse nettsidene

Under seksjonen Kristentube ligger det en del YouTube videoer av oppbyggelig art prekener, musikk med mere.

På siden er en lenke samling til ulike politiske partier og interesse organisasjoner og en med blanda drops her finner en lenker som litt av hvert som kristensiden ikke går god for innholdet til.

Alle er hjertelig velkomne til å surfe rundt på alle de ulike lenkesamlingene på denne nettsiden.

Kristensiden har en relativt omfattende lenkesamling og tar gjerne imot tips på stovnerjohnsen@gmail.com

Samtlige bilder er hentet ifra ulike sider på internett

Den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen, sitter ved Guds,
den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, allmenn kirke, 
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.